fbpx

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „RAYO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, NIP: 7790002881, REGON: 008406701 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150151 (dalej:  Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

PIW „RAYO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań
Telefon: +48 61 830 35 51
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

  • pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pod numerem telefonu: +48 61 830 35 51
  • lub osobiście w siedzibie PIW „RAYO” Sp. z o.o. . przy ul. Kopanina 54/56, 61-805 Poznań

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Źródło danych osobowych.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie . Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zakres i cel przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

Cel przetwarzania: W celu przedstawienia oferty świadczonych przez Administratora usług, pozyskujemy Twoje dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych.

Zakres danych. W tym celu, przetwarzamy dane osobowe: imię, nazwisko (lub nazwa firmy), adres pocztowy (lub siedziby firmy), NIP, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na pozyskiwaniu Klientów celem przedstawienia możliwości świadczenia na ich rzecz usług z zakresu branży informatycznej.  W przypadku braku

zainteresowania ofertą, Twoje dane osobowe niezwłocznie zostaną usunięte.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko (lub nazwa firmy), adres zamieszkania (lub siedziby firmy), numer NIP oraz ewentualnie inne dane.

 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, rachunkowe, serwisowe, z którymi mamy podpisane Umowy Powierzenia Danych Osobowych lub Klauzule Zachowania Poufności.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności: jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne).  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Free Joomla! templates by Engine Templates