fbpx

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90.

  1. Paragon z NIP’em odbiorcy.

Faktura do paragonu tylko, gdy paragon został wystawiony z NIP’em odbiorcy.

Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

W systemie Kompleks wprowadzono to w module Administratora: kolumna zmiany <-> punkt  parametry systemu <->  paragon NIP faktura możemy poinformować system:

  • Czy drukarka fiskalna może drukować NIP odbiorcy na paragonie - nie będzie to możliwe tylko w bardzo starych modelach drukarek. Tę informację w systemie można ustawić już dziś.
  • Czy drukarka fiskalna ma możliwość drukowania Nip’u na paragonie - możemy to sprawdzić w Module Paragon <->  po dodaniu kontrahenta do paragonu <->  klawisz  F4-główka.
  • Od kiedy obowiązuje blokada wystawiania faktur do paragonów bez NIP odbiorcy – tę informację na dzień dzisiejszy każdy może wprowadzić samodzielnie.

Od 1 stycznia 2020r. możliwość ta  zostanie zblokowana. 

  • Samo dodanie informacji o NIP’ie na paragonie odbywa się w programie: Paragon fiskalny <-> wydanie <->  zamówienia <->  klawisz F4 <-> główka w przypadku, gdy jesteśmy na paragonie wyświetli się dodatkowe pytanie: Dodać/Zmienić kontrahenta? <->  po wybraniu TAK możemy wybrać kontrahenta lub dopisać nowego,  który będzie skojarzony z tym dokumentem. Jeśli kontrahent ma NIP to zostanie on wydrukowany na paragonie. Fakturę będziemy mogli wystawić tylko na wybranego wcześniej kontrahenta. Oznacza to, że możemy również wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej.
  1. „Metoda Podzielonej Płatności” – obowiązek od 1 listopada 2019r.

Faktury powyżej 15.000,00 zł brutto  zawierające towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą zawierać oznaczenie „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Załącznik nr 15 zawiera pozycje opisane przez PKWiu, PKWiU ex doprecyzowane przez opis słowny, oraz brak PKWiU i tylko opis słowny. Przy takiej konstrukcji nie można zrealizować poprawnej kontroli programowej czy pozycje w fakturze podlegają czy nie temu mechanizmowi. W systemie KOMPLEKS zaimplementowano taką kontrolę zdając sobie sprawę, że nie jest ona doskonała. Dla pozycji pasujących do PKWiU ex kontrola może fałszować wyniki. Pozycje bez PKWiU będą pominięte. Tak więc przyjęto możliwość ręcznego oznaczania dokumentu jako podlegającego „Mechanizmowi Podzielonej Płatności” zarówno przy sprzedaży jak i przy zakupie. Dodatkowo w Administratorze <->  zmiany <-> parametry systemu <->  Kontrola MPP mamy możliwość włączenie/wyłączenia kontroli programowej i określenia wartości faktur powyżej której będzie ona przeprowadzana. Dla firm nie prowadzących sprzedaży produktów z załącznika nr 15 proponujemy tej kontroli nie włączać. Informację, że dokument jest oznaczony jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” można uzyskać po naciśnięciu klawisz „F5 - opis dokumentu”.

„Mechanizm Podzielonej Płatności” zastępuje „Odwrotne Obciążenie”. W związku z tym upgrade na naszej stronie od dnia 25.10.2019 będzie pozbawiony tej funkcjonalności.

  1. „Biała lista podatników” – trwają prace nad włączeniem weryfikacji statusu VAT kontrahenta i poprawności jego konta bankowego. O implementacji tej kontroli będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Koszt tego upgrade z wersji 3.80 do 3.90  to 400,00 zł netto/instalacja. Pierwszy raz od ponad  8 lat wykonujemy to odpłatnie. Staramy się, aby nasze oprogramowanie na bieżąco  spełniało wymagania zgodności z aktualnym  stanem prawnym.

System lojalnościowy

Zadanie oprogramowania

Więcej…

Bramka ekspedycji

Magazyn ekspedycji - bramka wydania

Więcej…

Produkcja

Program KOMPLEKS-Produkcja

Więcej…

Akwizycja

Akwizycja terenowa.

Więcej…

FK

System FK

Więcej…

CROSS-DOCK

Implementacja typu "CROSS-DOCK"

Więcej…

KOMPLEKS

Więcej…

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie na zamówienie

Więcej…

Aktualizacja

Tutaj pobierzesz aktualizacje

KOMPLEKS - zintegrowane oprogramowanie sieciowe do zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie obrotu materiałowego, handlu hurtowego i detalicznego, sprzedaży usług, produkcji, rozliczeń z kontrahentami, prowadzenia ksiąg handlowych.
System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, komputerami przenośnymi typu laptop, palmtop i inwentaryzatorami. Może być wykorzystywany jednostanowiskowo lub w instalacjach sieciowych. Dla klientów przetwarzających duże ilości danych, wymagających niezawodności, ciągłości pracy i wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych dostępna jest wersja systemu KOMPLEKS pracująca z bazami danych MySql, Ms SQL, ORACLE. Wszystkie modułu mają swoje odpowiedniki w wersji terminalowej zarówno z plikową bazą danych typu DBF, jaki z wymienionymi powyżej bazami danych
Cechy systemu KOMPLEKS
·    Obsługa do 99 hurtowni (instalacji należących do tej samej jednostki organizacyjnej) niezależnie od ich rozproszenia.
·    Prowadzenie do 999 magazynów w każdej hurtowni.
·    Sprzedaż terenowa z wykorzystaniem różnych komputerów przenośnych.
·    Pełna ewidencja obrotu opakowań fakturowanych z VAT lub jako kaucje i ich rozliczenia z kontrahentami.
·    Różnorodne raporty obrotowe w układzie asortymentu, kontrahenta, producenta z możliwością eksportu danych do systemu EXCEL lub wysyłaniem w formacie PDF. 
·    Analiza stanów minimalnych, nadmiarowych, pozycji nieobrotujących.
·    Automatyka tworzenia zamówień do dostawców na podstawie analizy obrotu we wskazanym okresie.
·    Inwentura z możliwością wykorzystania inwentaryzatorów do wprowadzania stanów z natury.
·    Akwizycja terenowa z wykorzystaniem różnych komputerów przenośnych i pełne rozliczenie akwizytorów według przyjętych reguł.
·    Zamówienia od klientów przesyłane przez telefon oraz Internet i ich dalsza obróbka od zamówienia w centrali do wystawienia dokumentów sprzedaży.
·    Możliwość prowadzenia ceny sprzedaży w różnych walutach.
·    Na bieżąco prowadzona obsługa do trzech dodatkowych cenników lub zaawansowanego i sparametryzowanego systemu wyznaczania efektywnej ceny lub rabatu od ceny podstawowej.
·    Możliwość prowadzenia systemów lojalnościowych opartych o algorytmy do wartości dokumentów lub sprzedawanego asortymentu.
·    Wycena kosztu własnego sprzedaży wg metody FIFO.
·    Możliwość współpracy z innymi systemami księgowymi oraz importowania danych z innych systemów magazynowych.
·    Eksport dokumentów w formie elektronicznej do systemów elektronicznego obrotu dokumentami Edison, Ecod Comarch , Ebi Asseco, Emigo Sagra.
·    Wysyłanie danych do obcych systemów z wykorzystaniem serwerów FTP lub poczty elektronicznej.
·    Eksport danych do zewnętrznych analizatorów lub systemów zbierania danych producentów towarów.
Szczegółowe zadania KOMPLEKS
·    Prowadzenie kartotek towarów, wyrobów, surowców i usług oraz ich kartotek obrotowych.
·    Prowadzenie kartotek obrotowych kontrahentów oraz rozliczeń z tytułu wprowadzonych dokumentów (również dla dokumentów niepochodzących z systemu handlowego).
·    Rejestrację stosownych dokumentów na urządzeniach fiskalnych.
·    Prowadzenie rejestrów VAT.
·    Generowanie raportów rozliczeniowych za wskazane okresy.
·    Analizy dotyczące obrotu i stanu towarów.
·    Analizy rentowności na obrotach wybranych towarów, grup towarowych, kontrahentach, płatnikach, producentach w różnych układach i przekrojach.
·    Analiza stanu należności i zobowiązań z indywidualnie ustalanymi kryteriami dotyczącymi okresów ich przeterminowania.
·    Analiza ruchu towarów we własnych jednostkach.
·    Elektroniczne przekazywanie danych pomiędzy jednostkami własnymi jak i kontrahentami również korzystającymi z systemu KOMPLEKS również w przypadku prowadzenia przez nich innego systemu kodowania indeksu materiałowego.
·    Automatyczne wysyłanie danych o płatnościach faktur oraz informacje o saldzie zadłużenia i przeterminowaniach drogą email do wybranych odbiorców.
·    Kopia zapasowa robiona automatycznie.
Dzięki pełnemu sparametryzowaniu systemu można go skonfigurować tak by mógł on być wykorzystany w bardzo różnorodnych instalacjach od sprzedaży jednostanowiskowej mikroprzedsiębiorstw, przez sklepy samoobsługowe, sklepy typu "CASH&CARRY", hurtownie jedno i wielostanowiskowe jak i wszelkie kombinacje mieszane tych rozwiązań. Oprogramowanie jednostanowiskowe jest funkcjonalnie identyczne z wielostanowiskowym, a o ilości mogących jednocześnie pracować użytkowników decydują jedynie parametry konfiguracyjne i zakupione licencje.
Możliwość rozpoczęcia pracy systemu w podstawowej konfiguracji i późniejszej jego rozbudowy znacznie upraszcza proces wdrożenia i uruchomienia systemu oraz obniża koszty początkowe. Kolejne moduły uzupełniające w zależności od potrzeb użytkownika mogą być uruchamiane bez zatrzymywania pracy systemu. Na potrzeby indywidualnych użytkowników na ich zlecenie są opracowywane specyficzne moduły lub funkcje, dotyczy zarówno dodatkowych raportów, dokumentów jak i całych bloków funkcjonalnych.
W przypadku zmian w obowiązujących przepisach zmiany są wprowadzane do systemu i odpowiednio zmodyfikowane oprogramowanie jest bezpłatnie dostarczane użytkownikom posiadającym aktualną umowę opieki autorskiej. Pozostałym użytkownikom zmiany te są udostępniane odpłatnie w formie uaktualnień systemu. Aktualna dokumentacja do systemu w formie dokumentu WORD'a jest dostarczana w pakiecie instalacyjnym oraz przy każdym uaktualnieniu systemu. Każdorazowo również dostarczane są informacje o zmianach w programie w stosunku do kolejnych wersji oprogramowania. Umożliwia to szybsze zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

System jest stale rozwijany od 1989 roku.
Wyróżniony na targach oprogramowania SOFTARG'92.
Jest sumą wiedzy projektantów i zebranych przez lata doświadczeń jego użytkowników.

Free Joomla! templates by Engine Templates