fbpx

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90.

  1. Paragon z NIP’em odbiorcy.

Faktura do paragonu tylko, gdy paragon został wystawiony z NIP’em odbiorcy.

Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

W systemie Kompleks wprowadzono to w module Administratora: kolumna zmiany <-> punkt  parametry systemu <->  paragon NIP faktura możemy poinformować system:

  • Czy drukarka fiskalna może drukować NIP odbiorcy na paragonie - nie będzie to możliwe tylko w bardzo starych modelach drukarek. Tę informację w systemie można ustawić już dziś.
  • Czy drukarka fiskalna ma możliwość drukowania Nip’u na paragonie - możemy to sprawdzić w Module Paragon <->  po dodaniu kontrahenta do paragonu <->  klawisz  F4-główka.
  • Od kiedy obowiązuje blokada wystawiania faktur do paragonów bez NIP odbiorcy – tę informację na dzień dzisiejszy każdy może wprowadzić samodzielnie.

Od 1 stycznia 2020r. możliwość ta  zostanie zblokowana. 

  • Samo dodanie informacji o NIP’ie na paragonie odbywa się w programie: Paragon fiskalny <-> wydanie <->  zamówienia <->  klawisz F4 <-> główka w przypadku, gdy jesteśmy na paragonie wyświetli się dodatkowe pytanie: Dodać/Zmienić kontrahenta? <->  po wybraniu TAK możemy wybrać kontrahenta lub dopisać nowego,  który będzie skojarzony z tym dokumentem. Jeśli kontrahent ma NIP to zostanie on wydrukowany na paragonie. Fakturę będziemy mogli wystawić tylko na wybranego wcześniej kontrahenta. Oznacza to, że możemy również wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej.
  1. „Metoda Podzielonej Płatności” – obowiązek od 1 listopada 2019r.

Faktury powyżej 15.000,00 zł brutto  zawierające towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą zawierać oznaczenie „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Załącznik nr 15 zawiera pozycje opisane przez PKWiu, PKWiU ex doprecyzowane przez opis słowny, oraz brak PKWiU i tylko opis słowny. Przy takiej konstrukcji nie można zrealizować poprawnej kontroli programowej czy pozycje w fakturze podlegają czy nie temu mechanizmowi. W systemie KOMPLEKS zaimplementowano taką kontrolę zdając sobie sprawę, że nie jest ona doskonała. Dla pozycji pasujących do PKWiU ex kontrola może fałszować wyniki. Pozycje bez PKWiU będą pominięte. Tak więc przyjęto możliwość ręcznego oznaczania dokumentu jako podlegającego „Mechanizmowi Podzielonej Płatności” zarówno przy sprzedaży jak i przy zakupie. Dodatkowo w Administratorze <->  zmiany <-> parametry systemu <->  Kontrola MPP mamy możliwość włączenie/wyłączenia kontroli programowej i określenia wartości faktur powyżej której będzie ona przeprowadzana. Dla firm nie prowadzących sprzedaży produktów z załącznika nr 15 proponujemy tej kontroli nie włączać. Informację, że dokument jest oznaczony jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” można uzyskać po naciśnięciu klawisz „F5 - opis dokumentu”.

„Mechanizm Podzielonej Płatności” zastępuje „Odwrotne Obciążenie”. W związku z tym upgrade na naszej stronie od dnia 25.10.2019 będzie pozbawiony tej funkcjonalności.

  1. „Biała lista podatników” – trwają prace nad włączeniem weryfikacji statusu VAT kontrahenta i poprawności jego konta bankowego. O implementacji tej kontroli będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Koszt tego upgrade z wersji 3.80 do 3.90  to 400,00 zł netto/instalacja. Pierwszy raz od ponad  8 lat wykonujemy to odpłatnie. Staramy się, aby nasze oprogramowanie na bieżąco  spełniało wymagania zgodności z aktualnym  stanem prawnym.

System lojalnościowy

Zadanie oprogramowania

Więcej…

Bramka ekspedycji

Magazyn ekspedycji - bramka wydania

Więcej…

Produkcja

Program KOMPLEKS-Produkcja

Więcej…

Akwizycja

Akwizycja terenowa.

Więcej…

FK

System FK

Więcej…

CROSS-DOCK

Implementacja typu "CROSS-DOCK"

Więcej…

KOMPLEKS

Więcej…

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie na zamówienie

Więcej…

Aktualizacja

Tutaj pobierzesz aktualizacje

Zadania modułu
Zadaniem modułu oprogramowanie jest nadzór nad wydawaniem towarów poprzez magazyn ekspedycyjny, przydzielenie osób odpowiedzialnych za wywóz oraz ustalenie odpowiedzialności za kolejne fazy wydania.
Realizacja
·    Rozdzielenie dostępu do wypisanego zlecenia pomiędzy sprzedawców i magazynierów.
·    Wprowadzenie algorytmów wyboru zleceń do realizacji wg różnych kryteriów.
·    Konieczność sprawdzenia przygotowanego towaru ze zleceniem przez wydrukowaniem faktury.
·    Przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowe wydanie towaru i wydrukowanie dokumentu faktury na jedną osobę w magazynie.
·    Określenie listy faktur do wywozy przez jednego kierowcę.
·    Określenie odpowiedzialności za zestawiane zlecenia poprzez przypisanie do każdego z nich następujących osób:
o    wpisującego zlecenie,
o    przygotowującego towar na zlecenie wg specyfikacji,
o    kontrolującego poprawność wydanie towaru,
o    wystawiającego fakturę,
o    kierowcę odpowiedzialnego za wywóz towaru
·    Wprowadzenie kart identyfikacyjnych dla magazynierów pozwalających na pracę w systemie.
Możliwe do uzyskania efekty
·    Rytmiczność pracy w magazynie poprzez możliwość stworzenie indywidualnych algorytmów kolejności wydawania zleceń.
·    Wystawianie dokumentów faktur bez konieczności wprowadzania korekt w przypadkach stwierdzonych błędów wydanie towaru.
·    Statystyka pracy magazynierów pokazująca, ich osobisty udział w zestawianiu zleceń oraz liczbę popełnionych błędów przy zestawianiu zleceń.
Skrócony opis działania aplikacji.
Dokumentu sprzedaży po zatwierdzeniu przez sprzedawcę zostaje elektronicznie przekazany do magazynu w celu jego realizacji. Od tego momentu sprzedawcy nie mogą już wykonać żadnej zamiany w specyfikacji. Zatwierdzone dokumenty sprzedaży trafiają do "poczekalni". Obsługa magazynu nie może dokonywać żadnych poprawek w specyfikacji otrzymanej z działu sprzedaży. Konieczne poprawki w specyfikacji dokonuje dział sprzedaży po uprzednim wycofaniu zlecenia z powrotem do działu sprzedaży. Wycofanie musi odbyć się za zgodą obsługi magazynu. Z "poczekalni" zlecenie są wybierane do realizacji wg określonego algorytmu i przekazywane magazynierowi w formie specyfikacji. Algorytm wyboru można budować np. wg kolejności wystawienia, daty planowanej sprzedaży, trasy, numerów, kontrahentów.
Magazynier po złożeniu zlecenia przekazuje towar do weryfikacji. Osobie odpowiedzialnej za weryfikację i wystawienie dokumentu faktury.
Weryfikacja polega na ponownym wprowadzeniu pozycji zlecenia z ilościami policzonymi "z natury". Podczas weryfikacji dokonywane jest sprawdzenie listy wprowadzanych towarów z oryginalną specyfikacją na podstawie różnic wyznaczana jest statystyka błędów magazynierów. Weryfikację można przerwać i kontynuować po dowolnym czasie wycofać i rozpocząć procedurę od początku lub z niej zrezygnować. Warunkiem powstania faktury jest weryfikacja zlecenia. Z faktur, dla których nie przydzielono kierowców powstaje lista dokumentów do wywozu z dodatkowymi parametrami określającymi wagę i kubaturę towaru zawartego w fakturze. Z listy operator odpowiedzialny może przydzielać kierowców do wywozu dla faktur kierując się parametrami wagi i objętości.
Po wyborze faktury są usuwane z listy i powstaje zbiorcza specyfikacja wywozu

Free Joomla! templates by Engine Templates