fbpx

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90.

  1. Paragon z NIP’em odbiorcy.

Faktura do paragonu tylko, gdy paragon został wystawiony z NIP’em odbiorcy.

Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

W systemie Kompleks wprowadzono to w module Administratora: kolumna zmiany <-> punkt  parametry systemu <->  paragon NIP faktura możemy poinformować system:

  • Czy drukarka fiskalna może drukować NIP odbiorcy na paragonie - nie będzie to możliwe tylko w bardzo starych modelach drukarek. Tę informację w systemie można ustawić już dziś.
  • Czy drukarka fiskalna ma możliwość drukowania Nip’u na paragonie - możemy to sprawdzić w Module Paragon <->  po dodaniu kontrahenta do paragonu <->  klawisz  F4-główka.
  • Od kiedy obowiązuje blokada wystawiania faktur do paragonów bez NIP odbiorcy – tę informację na dzień dzisiejszy każdy może wprowadzić samodzielnie.

Od 1 stycznia 2020r. możliwość ta  zostanie zblokowana. 

  • Samo dodanie informacji o NIP’ie na paragonie odbywa się w programie: Paragon fiskalny <-> wydanie <->  zamówienia <->  klawisz F4 <-> główka w przypadku, gdy jesteśmy na paragonie wyświetli się dodatkowe pytanie: Dodać/Zmienić kontrahenta? <->  po wybraniu TAK możemy wybrać kontrahenta lub dopisać nowego,  który będzie skojarzony z tym dokumentem. Jeśli kontrahent ma NIP to zostanie on wydrukowany na paragonie. Fakturę będziemy mogli wystawić tylko na wybranego wcześniej kontrahenta. Oznacza to, że możemy również wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej.
  1. „Metoda Podzielonej Płatności” – obowiązek od 1 listopada 2019r.

Faktury powyżej 15.000,00 zł brutto  zawierające towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą zawierać oznaczenie „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Załącznik nr 15 zawiera pozycje opisane przez PKWiu, PKWiU ex doprecyzowane przez opis słowny, oraz brak PKWiU i tylko opis słowny. Przy takiej konstrukcji nie można zrealizować poprawnej kontroli programowej czy pozycje w fakturze podlegają czy nie temu mechanizmowi. W systemie KOMPLEKS zaimplementowano taką kontrolę zdając sobie sprawę, że nie jest ona doskonała. Dla pozycji pasujących do PKWiU ex kontrola może fałszować wyniki. Pozycje bez PKWiU będą pominięte. Tak więc przyjęto możliwość ręcznego oznaczania dokumentu jako podlegającego „Mechanizmowi Podzielonej Płatności” zarówno przy sprzedaży jak i przy zakupie. Dodatkowo w Administratorze <->  zmiany <-> parametry systemu <->  Kontrola MPP mamy możliwość włączenie/wyłączenia kontroli programowej i określenia wartości faktur powyżej której będzie ona przeprowadzana. Dla firm nie prowadzących sprzedaży produktów z załącznika nr 15 proponujemy tej kontroli nie włączać. Informację, że dokument jest oznaczony jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” można uzyskać po naciśnięciu klawisz „F5 - opis dokumentu”.

„Mechanizm Podzielonej Płatności” zastępuje „Odwrotne Obciążenie”. W związku z tym upgrade na naszej stronie od dnia 25.10.2019 będzie pozbawiony tej funkcjonalności.

  1. „Biała lista podatników” – trwają prace nad włączeniem weryfikacji statusu VAT kontrahenta i poprawności jego konta bankowego. O implementacji tej kontroli będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Koszt tego upgrade z wersji 3.80 do 3.90  to 400,00 zł netto/instalacja. Pierwszy raz od ponad  8 lat wykonujemy to odpłatnie. Staramy się, aby nasze oprogramowanie na bieżąco  spełniało wymagania zgodności z aktualnym  stanem prawnym.

System lojalnościowy

Zadanie oprogramowania

Więcej…

Bramka ekspedycji

Magazyn ekspedycji - bramka wydania

Więcej…

Produkcja

Program KOMPLEKS-Produkcja

Więcej…

Akwizycja

Akwizycja terenowa.

Więcej…

FK

System FK

Więcej…

CROSS-DOCK

Implementacja typu "CROSS-DOCK"

Więcej…

KOMPLEKS

Więcej…

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie na zamówienie

Więcej…

Aktualizacja

Tutaj pobierzesz aktualizacje

umożliwia kompleksowe ujęcie zarządzania procesem produkcyjnym w oparciu o istniejące kartoteki surowców, wyrobów gotowych i półproduktów. Jest przygotowany do realizacji różnorodnych procesów produkcyjnych typu obróbka, montaż, przetwarzanie, kompletowanie. Dla każdej instalacji opracowywany jest projekt zawierający konkretne ustalenia, co do generowanej dokumentacji produkcyjnej, magazynowej i rozliczeniowej. Na jego podstawie tworzona jest zindywidualizowana wersja oprogramowania skonfigurowana pod potrzeby indywidualnego użytkownika.
Szczegółowe zadania KOMPLEKS-Produkcja
·    Prowadzenie dokumentacji technologicznej opisującej strukturę wyrobów.
·    Przygotowywanie zleceń produkcyjnych w oparciu o zamówienia odbiorców.
·    Przygotowywanie zleceń produkcyjnych w oparciu o analizę obrotu.
·    Ręczne przygotowywanie zleceń produkcyjnych.
·    Uruchamianie zleceń produkcyjnych.
·    Generowanie dokumentów rozchodowych i przychodowych w zakresie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.
·    Wycena produkcji w oparciu o przyjęty algorytm.
·    Wycena pracochłonności zleceń.
·    Zarządzanie kolejkowaniem poszczególnych zleceń i określanie czasu ich zakończenia.
Moduł jest całkowicie zintegrowany z systemem KOMPLEKS w zakresie dokumentów obrotowych oraz opisu surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
Cechy modułu KOMPLEKS-Produkcja
·    Dowolna ilość magazynów.
·    Gniazda produkcyjne.
·    Kalendarz dla każdego gniazda.
·    Indywidualne definiowanie kosztów.
·    Pracochłonność – analiza.
·    Czasochłonność – analiza.
·    Koszty pozostałe – analiza.
·    Czas zakończenia zleceń.
·    Automatyczne uruchamianie podzleceń.
·    Wycena wyrobu wg przyjętego algorytmu.
·    Pobranie surowców wg ustalonych zasad.
·    Kontrola stanów wyrobów, półproduktów i surowców na produkcji.
·    Rozliczanie ubytków i nadmiarów.

Free Joomla! templates by Engine Templates