fbpx

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90.

  1. Paragon z NIP’em odbiorcy.

Faktura do paragonu tylko, gdy paragon został wystawiony z NIP’em odbiorcy.

Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

W systemie Kompleks wprowadzono to w module Administratora: kolumna zmiany <-> punkt  parametry systemu <->  paragon NIP faktura możemy poinformować system:

  • Czy drukarka fiskalna może drukować NIP odbiorcy na paragonie - nie będzie to możliwe tylko w bardzo starych modelach drukarek. Tę informację w systemie można ustawić już dziś.
  • Czy drukarka fiskalna ma możliwość drukowania Nip’u na paragonie - możemy to sprawdzić w Module Paragon <->  po dodaniu kontrahenta do paragonu <->  klawisz  F4-główka.
  • Od kiedy obowiązuje blokada wystawiania faktur do paragonów bez NIP odbiorcy – tę informację na dzień dzisiejszy każdy może wprowadzić samodzielnie.

Od 1 stycznia 2020r. możliwość ta  zostanie zblokowana. 

  • Samo dodanie informacji o NIP’ie na paragonie odbywa się w programie: Paragon fiskalny <-> wydanie <->  zamówienia <->  klawisz F4 <-> główka w przypadku, gdy jesteśmy na paragonie wyświetli się dodatkowe pytanie: Dodać/Zmienić kontrahenta? <->  po wybraniu TAK możemy wybrać kontrahenta lub dopisać nowego,  który będzie skojarzony z tym dokumentem. Jeśli kontrahent ma NIP to zostanie on wydrukowany na paragonie. Fakturę będziemy mogli wystawić tylko na wybranego wcześniej kontrahenta. Oznacza to, że możemy również wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej.
  1. „Metoda Podzielonej Płatności” – obowiązek od 1 listopada 2019r.

Faktury powyżej 15.000,00 zł brutto  zawierające towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą zawierać oznaczenie „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Załącznik nr 15 zawiera pozycje opisane przez PKWiu, PKWiU ex doprecyzowane przez opis słowny, oraz brak PKWiU i tylko opis słowny. Przy takiej konstrukcji nie można zrealizować poprawnej kontroli programowej czy pozycje w fakturze podlegają czy nie temu mechanizmowi. W systemie KOMPLEKS zaimplementowano taką kontrolę zdając sobie sprawę, że nie jest ona doskonała. Dla pozycji pasujących do PKWiU ex kontrola może fałszować wyniki. Pozycje bez PKWiU będą pominięte. Tak więc przyjęto możliwość ręcznego oznaczania dokumentu jako podlegającego „Mechanizmowi Podzielonej Płatności” zarówno przy sprzedaży jak i przy zakupie. Dodatkowo w Administratorze <->  zmiany <-> parametry systemu <->  Kontrola MPP mamy możliwość włączenie/wyłączenia kontroli programowej i określenia wartości faktur powyżej której będzie ona przeprowadzana. Dla firm nie prowadzących sprzedaży produktów z załącznika nr 15 proponujemy tej kontroli nie włączać. Informację, że dokument jest oznaczony jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” można uzyskać po naciśnięciu klawisz „F5 - opis dokumentu”.

„Mechanizm Podzielonej Płatności” zastępuje „Odwrotne Obciążenie”. W związku z tym upgrade na naszej stronie od dnia 25.10.2019 będzie pozbawiony tej funkcjonalności.

  1. „Biała lista podatników” – trwają prace nad włączeniem weryfikacji statusu VAT kontrahenta i poprawności jego konta bankowego. O implementacji tej kontroli będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Koszt tego upgrade z wersji 3.80 do 3.90  to 400,00 zł netto/instalacja. Pierwszy raz od ponad  8 lat wykonujemy to odpłatnie. Staramy się, aby nasze oprogramowanie na bieżąco  spełniało wymagania zgodności z aktualnym  stanem prawnym.

System lojalnościowy

Zadanie oprogramowania

Więcej…

Bramka ekspedycji

Magazyn ekspedycji - bramka wydania

Więcej…

Produkcja

Program KOMPLEKS-Produkcja

Więcej…

Akwizycja

Akwizycja terenowa.

Więcej…

FK

System FK

Więcej…

CROSS-DOCK

Implementacja typu "CROSS-DOCK"

Więcej…

KOMPLEKS

Więcej…

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie na zamówienie

Więcej…

Aktualizacja

Tutaj pobierzesz aktualizacje

Program KOMPLEKS-FK jest modułem systemu KOMPLEKS firmy RAYO umożliwiającym prowadzenie pełnej księgowości dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Może współpracować z pozostałymi modułami systemu KOMPLEKS na zasadzie "on-line" lub "off-line" oraz być wykorzystywany, jako niezależna instalacja bez korzystania z informacji z systemu KOMPLEKS. Jest to system otwarty mogący współpracować również z innymi systemami sprzedaży. W przypadku korzystania z pozostałych modułów systemu KOMPLEKS możliwy jest wybór czy obie te instalacje mają korzystać z tych samych kartotek kontrahentów, dokumentów rejestrowych i płatności (FK zintegrowana "on-line") czy też nie (FK zdalna "off-line"). Możliwy jest również układ mieszany, w którym w centrali dane są wspólne (zintegrowane),  a informacje z systemu hurt w oddziałach wymieniane są przez odpowiednie raporty w formie papierowej i elektronicznej możliwej do automatycznego importu do systemu FK. System FK również generuje i rozsyła informacje o płatnościach zarejestrowanych w centrali a dotyczących oddziałów.
Szczegółowe zadania KOMPLEKS-FK
·    Tworzenie i prowadzenia planu kont dostosowanego do potrzeb księgowych firmy. 
·    Prowadzenie wszelkich operacji na kontach księgowych.
·    Prowadzenie kartoteki kontrahentów z analizą rozrachunków.
·    Prowadzenie rejestrów VAT dopasowanych do potrzeb konkretnego użytkownika.
·    Generowanie wszelkich zestawień analitycznych i syntetycznych, dziennika operacji, obrotów i stanów na kontach
·    Przyjmowanie raportów zakupu, sprzedaży, zapłat i kasowych z systemu KOMPLEKS lub innych systemów sprzedaży wraz z automatyką dekretowania.
·    Generowanie raportów o zaewidencjonowanych zapłatach do systemów podległych.
·    Przeprowadzanie symulacji wyniku finansowego, rozliczenia kosztów na wybrany okres.
·    Generowanie indywidualnie konfigurowanych raportów (w tym F01) w zależności od potrzeb użytkownika.
Cechy programu KOMPLEKS-FK
·    Indywidualne kształtowanie planu kont i sposobu prowadzenia każdego konta.
·    Indywidualnie kształtowany wzorzec podziału konta na podgrupy odrębny dla każdego konta sumującego (trzyznakowego).
·    Rejestry VAT definiowane przez użytkownika wg potrzeb, dowolna ich ilości, wygląd i zawartość.
·    Analiza obrotów z kontrahentem zarówno od strony obrotów na koncie księgowym jak i analizy rozrachunków. 
·    Wymiana danych z systemem sprzedaży KOMPLEKS w obie strony dla każdej hurtowni.
·    Możliwość pracy jednocześnie w dwóch miesiącach rozrachunkowych.
·    Możliwość pracy w nowym roku bez konieczności ostatecznego zamknięcia roku poprzedniego.
·    Pełna automatyka przy przenoszeniu danych pomiędzy kolejnymi okresami.

Free Joomla! templates by Engine Templates