fbpx

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90.

  1. Paragon z NIP’em odbiorcy.

Faktura do paragonu tylko, gdy paragon został wystawiony z NIP’em odbiorcy.

Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

W systemie Kompleks wprowadzono to w module Administratora: kolumna zmiany <-> punkt  parametry systemu <->  paragon NIP faktura możemy poinformować system:

  • Czy drukarka fiskalna może drukować NIP odbiorcy na paragonie - nie będzie to możliwe tylko w bardzo starych modelach drukarek. Tę informację w systemie można ustawić już dziś.
  • Czy drukarka fiskalna ma możliwość drukowania Nip’u na paragonie - możemy to sprawdzić w Module Paragon <->  po dodaniu kontrahenta do paragonu <->  klawisz  F4-główka.
  • Od kiedy obowiązuje blokada wystawiania faktur do paragonów bez NIP odbiorcy – tę informację na dzień dzisiejszy każdy może wprowadzić samodzielnie.

Od 1 stycznia 2020r. możliwość ta  zostanie zblokowana. 

  • Samo dodanie informacji o NIP’ie na paragonie odbywa się w programie: Paragon fiskalny <-> wydanie <->  zamówienia <->  klawisz F4 <-> główka w przypadku, gdy jesteśmy na paragonie wyświetli się dodatkowe pytanie: Dodać/Zmienić kontrahenta? <->  po wybraniu TAK możemy wybrać kontrahenta lub dopisać nowego,  który będzie skojarzony z tym dokumentem. Jeśli kontrahent ma NIP to zostanie on wydrukowany na paragonie. Fakturę będziemy mogli wystawić tylko na wybranego wcześniej kontrahenta. Oznacza to, że możemy również wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej.
  1. „Metoda Podzielonej Płatności” – obowiązek od 1 listopada 2019r.

Faktury powyżej 15.000,00 zł brutto  zawierające towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą zawierać oznaczenie „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Załącznik nr 15 zawiera pozycje opisane przez PKWiu, PKWiU ex doprecyzowane przez opis słowny, oraz brak PKWiU i tylko opis słowny. Przy takiej konstrukcji nie można zrealizować poprawnej kontroli programowej czy pozycje w fakturze podlegają czy nie temu mechanizmowi. W systemie KOMPLEKS zaimplementowano taką kontrolę zdając sobie sprawę, że nie jest ona doskonała. Dla pozycji pasujących do PKWiU ex kontrola może fałszować wyniki. Pozycje bez PKWiU będą pominięte. Tak więc przyjęto możliwość ręcznego oznaczania dokumentu jako podlegającego „Mechanizmowi Podzielonej Płatności” zarówno przy sprzedaży jak i przy zakupie. Dodatkowo w Administratorze <->  zmiany <-> parametry systemu <->  Kontrola MPP mamy możliwość włączenie/wyłączenia kontroli programowej i określenia wartości faktur powyżej której będzie ona przeprowadzana. Dla firm nie prowadzących sprzedaży produktów z załącznika nr 15 proponujemy tej kontroli nie włączać. Informację, że dokument jest oznaczony jako „Mechanizm Podzielonej Płatności” można uzyskać po naciśnięciu klawisz „F5 - opis dokumentu”.

„Mechanizm Podzielonej Płatności” zastępuje „Odwrotne Obciążenie”. W związku z tym upgrade na naszej stronie od dnia 25.10.2019 będzie pozbawiony tej funkcjonalności.

  1. „Biała lista podatników” – trwają prace nad włączeniem weryfikacji statusu VAT kontrahenta i poprawności jego konta bankowego. O implementacji tej kontroli będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Koszt tego upgrade z wersji 3.80 do 3.90  to 400,00 zł netto/instalacja. Pierwszy raz od ponad  8 lat wykonujemy to odpłatnie. Staramy się, aby nasze oprogramowanie na bieżąco  spełniało wymagania zgodności z aktualnym  stanem prawnym.

System lojalnościowy

Zadanie oprogramowania

Więcej…

Bramka ekspedycji

Magazyn ekspedycji - bramka wydania

Więcej…

Produkcja

Program KOMPLEKS-Produkcja

Więcej…

Akwizycja

Akwizycja terenowa.

Więcej…

FK

System FK

Więcej…

CROSS-DOCK

Implementacja typu "CROSS-DOCK"

Więcej…

KOMPLEKS

Więcej…

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie na zamówienie

Więcej…

Aktualizacja

Tutaj pobierzesz aktualizacje

w systemie KOMPLEKS
Poprzez skoordynowanie współpracy czterech modułów systemu KOMPLEKS: sprzedaży terenowej w filii, centralnej obsługi sprzedaży terenowej, automatycznego zarządzania transmisją danych oraz akwizycji istnieje możliwość stworzenia systemu logistyczno-handlowego, w którym wydzielone magazyn terenowe są zarządzane i całkowicie kontrolowane przez wybrany magazyn centralnego zaopatrzenia. Dzięki temu uzyskujemy minimalizację zapasów, optymalizację dystrybucji szczególnie w mniejszych filiach oraz przyspieszenie i zautomatyzowanie procesu zamawiania towaru.
Centralna obsługa sprzedaży terenowej - praca w Centrali
·    Tworzenie i transmisja informacji o stanach, ofercie towarowej i płatnościach oraz wcześniej odebranych zamówieniach akwizytorów do filii.
·    Odbieranie z filii informacji o przyjętych zamówieniach, wystawionych dokumentach sprzedaży i płatnościach
·    Raportowanie pracy filii i zarządzanie jej stanem towarowy.
Automatyczne zarządzanie transmisją modemową
·    Odbieranie zamówień bezpośrednio od akwizytorów filii za pomocą łączy modemowych.
·    Automatyczne tworzenie w ramach dnia przesunięć MM do ewidencji magazynu filii na podstawie zebranych zamówień akwizytorów.
·    Ewidencja zamówień akwizytorów oraz statystyka ich realizacji.
·    Wysłanie zamówień i elektronicznych dokumentów MM o towarach do filii.
Sprzedaż terenowa w filii
·    Wymiana danych z centralą.
·    Przyjmowanie zamówień na towar będący na stanie filii lub z całej oferty centrali.
·    Bezpośrednie fakturowanie własnych stanów magazynowych lub refakturowanie wcześniejszych zamówień akwizytorów.
·    Generowanie zbiorczych zamówień do centrali na podstawie własnych zamówień od odbiorców.
·    Współpraca z własnym systemem akwizytorów (wymiana danych, odbiór zamówień i płatności).
·    Ewidencja płatności.
Akwizycja na laptopach - praca w terenie
·    Prowadzenie przez filię własnych akwizytorów polegające na uzupełnianiu ich ofert towarowych, ewidencji płatności i zapłat.
·    Samodzielne zbieranie zamówień na miejscu u odbiorców.
·    Modemowe wysyłanie zebranych zamówień bezpośrednio do centrali zaopatrującej filię i natychmiastowe odbieranie potwierdzeń ich realizacji celem np. poinformowania odbiorcy i modyfikacji zamówienia.
Cechy systemu
·    Jeden lub dowolną ilość magazynów filialnych.
·    Jeden lub dowolna ilość magazynów dystrybucyjnych centrali zaopatrujących filie.
·    Akwizytorzy przypisani do magazynu filialnego.
·    System zarządzania transmisją modemową stałe w nasłuchu.
·    Możliwość bezpośredniego dotarcia do klienta z aktualną ofertą.
·    Szybkie przekazywanie zamówień do centrali i potwierdzanie na miejscu u klienta.
·    Automatyka dotowarowania filii z magazynu dystrybucyjnego.
Przykładowy algorytm działania systemu CROSS-DOCK
Przy założeniu codziennej dostawy towaru do filii algorytm działania magazynu typu "CROSS-DOCK" mógłby być następujący:
1.    Poprzez cały dzień zbieramy zamówienia akwizytorów filii do magazynu dystrybucyjnego.
Każde nowo przyjęte zamówienie jest zapamiętywane w całości a jednocześnie na jego podstawie powstaje dokument MM przesunięcia odpowiedniej ilości do magazynu filialnego. Następne zamówienia są dopisywane do jednego dokumentu MM tak długo aż dokument zostanie zaliczony do obrotu lub oznaczony, jako przyjęty do realizacji.
2.    Na koniec dnia lub rano wykonujemy przesunięcie MM i przekazujemy towar do magazynu filialnego.
W magazynie filialnym przygotowujemy dane dla filii (stan magazynu filialnego, oferta asortymentowa,
lista kontrahentów, lista płatności, lista przyjętych centralnie zamówień akwizytorów).
3.    Dane dla filii przekazujemy wraz z towarem do filii.
4.    W filii dane te tworzą środowisko pracy dla filii na dany dzień. Filia nie prowadzi własnej historii obrotów, stanów, itp. Jest tylko odzwierciedleniem stanu ewidencji w Centrali i generuje obroty w okresach pomiędzy transmisjami. W tym czasie w Centrali w magazynie filii nie wolno wykonywać żadnych operacji zmniejszających stan magazynu. Pozostałe funkcje magazynowe działają bez ograniczeń.
5.    Na podstawie odczytanej z Centrali listy przyjętych zamówień system tworzy listę faktur
oraz drukuje odpowiednią specyfikację wydania towaru. Towar jest fakturowany i rozwożony do klientów.
6.    Akwizytorzy zbierają w międzyczasie zamówienia i zapłaty od klientów. Zamówienia wysyłają bezpośrednio do Centrali. Zapłaty wprowadzane są do ewidencji filii a przy okazji może następować aktualizacja ofert asortymentowych.
7.    Filia prowadzi własne codzienne działania (fakturowanie, korygowanie faktur wystawionych w danym dniu, drukowanie duplikatów dokumentów wystawionych w danym dniu, przyjmowanie zapłat, analiza stanu płatności, przyjmowanie zamówień od odbiorców i łączenie ich w jedną lub kilka zbiorczych zamówień do centrali).
8.    Na koniec dnia filia przygotowuje zbiór transmisyjny do Centrali zawierający historię wystawionych dokumentów i przyjętych zapłat oraz zamówień. Po wygenerowaniu takiego dokumentu filia jest nieczynna aż do momentu ponownego odebrania danych z Centrali.
9.    Magazyn filialny w centrali odbiera zbiór transmisyjny i wczytuje go. Wczytanie powoduje zapisanie wszystkich obrotów dokonanych w filii do ewidencji centralnej, aktualizację stanów i płatności. Płatności zapisywane są w postaci list przyjętych wpłat. Ich przeniesienie na konkretnych kontrahentów następuje dopiero po zatwierdzeniu list przez osoby odpowiedzialne w Centrali za rozliczenie finansowe filii.
Po wczytaniu danych odblokowana zostaje pełna obsługa magazynu filialnego w Centrali.
10.    Nowy dzień zaczynamy od punktu 1.

Free Joomla! templates by Engine Templates